/// Huisregels

Om het bezoek aan The Boxing Arena voor iedereen plezierig te maken en te houden, hanteert The Boxing Arena de volgende huisregels:

1. De lessen beginnen op tijd. Je bent minimaal vijf minuten voor aanvang van de activiteit aanwezig. Zo kan er steeds tijdig gestart worden. Als leden verwachten dat ze te laat komen, dan melden ze dat vooraf bij de trainer (van leden die deelnemen aan wedstrijden verwachten wij tevens dat zij zich bij de trainer vooraf afmelden als ze niet komen trainen).

2. Er wordt met gepaste -schone – sportkleding getraind, een T-shirt en een korte broek of trainingsbroek.

3. Minimale standaard benodigde en verplichte materialen zijn: bokshandschoenen (al dan niet met bandage/ binnenhandschoen), scheenbeschermers, hoofdkap, bitje, tok.

4. Het is niet toegestaan met ontbloot bovenlichaam te trainen. Het gebruik van schone sportkleding is verplicht. Persoonlijke hygiëne (deo, enz.) wordt op prijs gesteld.

5.Voeten en handen zijn gewassen.

6. Nagels van de voeten dienen kort geknipt te zijn. In geval van een bloedneus of een wondje dient men zelf het bloed te verwijderen van de vloer en of trainingsmateriaal.

7. Eventuele bandages dienen aangebracht te zijn voor aanvang van de les.

8. Het dragen van een kruis- en gebitsbescherming is tijdens de training verplicht (i.o.m. trainer) bij sparren hoofdkap verplicht.

9. Er wordt in de sportschool alleen Nederlands gesproken, tenzij men de Nederlandse taal niet beheerst.

10. Uw ledenpas is uw bewijs van lidmaatschap. Zonder ledenpas kan u de toegang tot de lessen en trainingen worden geweigerd.

11. Bij verlies of het aanbrengen van schade, waardoor de pas, niet meer kan worden gebruikt zijn de kosten voor het aanmaken van een nieuwe ledenpas € 10,00


12. Sieraden, horloges en piercings mogen tijdens het sporten niet gedragen worden. Voor aanvang van de les dienen deze te worden af- of uitgedaan. Als dat niet mogelijk is dienen ze te worden afgeplakt. Het dragen van een beugel, contactlenzen of bril tijdens de training is geheel voor eigen risico.

13. Deelnemers dienen lichamelijke klachten (oude en nieuwe blessures, hoofdpijn, misselijkheid enz.) voor aanvang van de les te melden zodat de trainer hier rekening mee kan houden.

14. Houd rekening met elkaars niveau, gewicht, leeftijd, geslacht, achtergrond, blessures etc.

15. Kauwgom, snoep en eten is verboden tijdens het sporten. Het nuttigen van etenswaren is niet in de sportruimte toegestaan.
Alleen flessen/ bidons met een afsluitbare dop zijn toegestaan.

16. Het is niet toegestaan om, zonder toestemming van de trainer, tijdens de lessen de trainingsruimte te verlaten.

17. Behandel een ieder met respect. Ongewenste intimiteiten, verbaal en/of lichamelijk geweld worden niet getolereerd. Het niet respectvol behandelen van anderen kan onmiddellijke resulteren in een eenzijdige beëindiging van het lidmaatschap door The Boxing Arena. Wees sportief en toon zelfbeheersing.

18. Bij het plegen van een strafbaar feit wordt te allen tijde de politie ingeschakeld.

19. Alle materiaal wordt na gebruik terug opgeruimd. De zaal wordt schoon achter gelaten. Leden dienen mee te helpen met het opruimen van de trainingsmaterialen. Tevens zorgt iedere lid voor de bewaring en behoud van de accommodatie inclusief kleedkamers en laat deze na gebruik in goede staat achter.

20. Foto/filmbeleid bij The Boxing Arena dat inhoudt dat er soms een foto gemaakt wordt of gefilmd wordt tijdens de training, dit zou soms ook op het internet terecht kunnen komen.

22. Leden zijn niet toegestaan achter de balie.

Huisregels voor de ouders/verzorgers van het lid:

1. De ouder/ verzorger praten, roepen, corrigeren, zwaaien etc. niet naar leden die aan het sporten zijn.
2. De ouder/verzorger is een goede supporter en geeft het goede voorbeeld door respect te hebben voor iedereen.
3. De ouder/verzorger houdt zich afzijdig ten opzichte van de begeleiding en training van de leden door trainers en begeleiders.
4. De ouder/verzorger draagt er zorg voor dat zoon/dochter op tijd aanwezig is voor de les of training of een wedstrijd (max. 15 min voor aanvang van de les).
5. De ouder/verzorger ziet er op toe dat zoon/dochter zich tijdig afmeldt voor een training of een wedstrijd.
6. De ouder/verzorger ziet er op toe dat kinderen (onder de 15 jaar) niet door de zaal rond lopen indien ze op dat moment geen les of training volgen.
7. De ouder/verzorger spreekt zoon/ dochter aan op eventueel wangedrag.
8. De ouder/verzorger neemt tijdens de les buiten de zaal plaats en kan vanuit hier de gehele training meekijken